نام‌گذاری سال براساس نیاز واقعی کشور بود/ راه‌‎حل مشکلات کشور تولید و رشد آن است
نام‌گذاری سال براساس نیاز واقعی کشور بود/ راه‌‎حل مشکلات کشور تولید و رشد آن است
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: رهبرانقلاب به درستی با تشخیص دقیق مسائل کشور و توجه به سفره‌های مردم، کاهش و مهار تورم را تکلیف دولت، مجلس و فعالین عرصه های مختلف دانستند. در واقع نام گذاری سال بر اساس نیاز واقعی کشور بوده است.

به گزارش شمس، روح‌الله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامگذاری شعار سال به نام «مهار تورم، رشد تولید» اظهار کرد: با توجه به اینکه سال گذشته مبتنی بر اقتصاد دانش پایه بود، در مجلس سعی شد قوانین خوبی پیش برود. رهبر انقلاب نیز نامگذاری امسال را مبتنی بر نیاز واقعی کشور بسیار دقیق، زمان‌شناسانه و عالمانه طراحی کردند.

وی افزود: شناخت دقیق از مشکلات کشور و رصد دقیق اوضاع و مدیریت صحیح صحنه از خصوصیات رهبر انقلاب بوده و هست. رهبرانقلاب به درستی با تشخیص دقیق مسائل کشور و توجه به سفره‌های مردم، کاهش و مهار تورم را تکلیف دولت، مجلس و فعالین عرصه های مختلف دانستند. در واقع نام گذاری سال بر اساس نیاز واقعی کشور بوده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر زمان‌شناسی در نگاه رهبر انقلاب می‌توان به عالمانه بودن و مبتنی بر کار تخصصی بودن این شعار اشاره کرد؛ یعنی اینکه راه اصلی خروج از مشکلات کشور تولید و رشد آن است. آن چیزی که می‌تواند کشور را به سمت رشد و پیشرفت سوق دهد و منجربه خروج از مشکلات، تورم و بهبود وضعیت سفره مردم شود، توجه به رشد تولید به صورت زیربنایی و ریشه‌ای است.

وی تصریح کرد: ما هم در مجلس در سال گذشته تلاش کردیم تا بتوانیم سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید ببریم و سرمایه های مردم مولد شود و این کار را در سال جاری هم ادامه خواهیم داد تا سرمایه‌گذاری مولد را سودمند کنیم و به سمتی برویم که منفعت سوداگری بیشتر از تولید نباشد و مولد شدن سرمایه‌ها در کشور منفعت داشته باشد. ما در مرحله قانون‌گذاری هم سعی می‌کنیم به نحوی تقنین کنیم که سود تولید بیشتر و منعفت آن برای سرمایه‌گذار از سوداگری بیشتر باشد.

پایان پیام/