میهمانان جلسه علنی دوشنبه ۲۷ آبان ماه مجلس
میهمانان جلسه علنی دوشنبه ۲۷ آبان ماه مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی میهمانان جلسه علنی امروز پارلمان را قرائت کرد.

به گزارش شمس، علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی مهمانان صحن علنی مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه پیام نور شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی.