میز عادل بساط هندوانه فروشی شد!/عکس
میز عادل بساط هندوانه فروشی شد!/عکس

روزنامه گل نوشت: هندوانه فروش رباط کریمی میز عادل فردوسی پور را خریده است.