میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان
میزان حقوق اعضای شورا شهر تبریز در آبان
لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در آبان‌ماه منتشر شد.

به گزارش شمس، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد.

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

پایان پیام/