میزان تخلف در نیروهای مسلح رو به کاهش است
میزان تخلف در نیروهای مسلح رو به کاهش است
 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به آمار جرائم در بین نیروهای مسلح گفت: میزان تخلف در نیروهای مسلح رو به کاهش است.

به گزارش شمس، حجت الاسلام شکر الله بهرامی در دیدار با مدیران شهرستان سراب گفت: مبارزه با فساد در تمام سطوح اداری، نظامی و قضایی، فعالیتی جهادی است و مسئولان قضائی با سفربه مراکز استان ها و شهرستان ها، با بررسی کمبودها و شناسایی ظرفیت ها، سعی در ارائه برنامه های جدید و تحولی عظیم در این قوه دارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با تاکید بر ضروت اجرای صحیح عدالت در قوه قضائیه افزود : گره گشایی از مشکلات مردم و گسترش عدالت در مراکز استانها از دیگر اهداف سفرهای استانی رییس قوه قضائیه است.

رئیس دادگستری شهرستان سراب هم در این نشست تعداد پرونده های ورودی و مطروحه را در سال گذشته ۲۵ هزار پرونده اعلام کرد و گفت: بیش از ۹۵ درصد این پرونده ها مختومه شده است.

مهدی شمسی با اشاره به کمبود نیروی انسانی افزود: هم اکنون دادگستری این شهرستان، با ۱۰ نفر قاضی و ۳۵ نفر کارمند مشغول ارائه خدمات به مردم است که این تعداد جوابگوی میزان مراجعات نیست.

وی ادامه داد: این دادگستری با ۴۰ درصد نیروی موجود در کادر قضایی و ۴۵ درصد در بخش اداری فعالیت می کند.

شمسی با اشاره به جمعیت شهرستان و افزایش جرائم جدید افزود : این درحالی است که بر اساس چارت مصوب شده قوه قضائیه، ۶۰درصد پست های قضایی و ۵۰ درصد پست های اداری در این دادگستری خالی است.

وی توهین، ضرب و جرح و اختلافات ملکی را از بیشترین پرونده های ورودی به این دادگستری برشمرد.