مهاجرت ایرانیان به ترکیه افزایش یافت!
مهاجرت ایرانیان به ترکیه افزایش یافت!
با تسهیل شرایط مهاجرت به ترکیه ایرانیان ابتدا به آنکارا سفر و بعد مدتی اقامت در ترکیه به سمت آمریکا، آلمان و کانادا پرواز می‌کنند.

به گزارش شمس، مهاجرت ایرانیان به ترکیه از سال ۲۰۱۶ تا کنون سه برابر شده است. پیش از این آمریکا و کانادا و آلمان اولین مقاصد مهاجرتی ایرانیان بود.

حالا ترکیه جای آلمان و کانادا را گرفته و دومین مقصد مهاجرتی ایرانیان است. دلیل آن احتمالا هزینه کمتر مهاجرت به ترکیه است.

اما نکته جالب توجه این است که گویا ترکیه برای ایرانیان پایگاه اول مهاجرت است و نه مقصد نهایی. چون در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۸ هزار نفر از شهروندان ایرانی از ترکیه خارج شده‌اند.

احتمالا روند سخت مهاجرت به کشورهای اروپایی و آمریکا، ایرانیان را واداشته که ابتدا به ترکیه بروند و چند سال بعد، برای مهاجرت به کشور دیگری اقدام کنند.‌

انتهای پیام/