“ملا مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر است” تفسیر ندارد!
“ملا مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر است” تفسیر ندارد!
سخنان امام خمینی(ره) به‌مانند تکه‌های پازل‌اند و اگر تمامی ‌آن‌ها کنار یکدیگر قرار نگیرند آنچه ایشان خواسته‌اند نمایان نمی‌شود.

به گزارش صفیر، امام خمینی(ره) می‌فرمود: “اگر ملا، معمم، مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر است، در روایات داریم که اهل جهنم از تعفن بعضی روحانیون در عذاب هستند و دنیا هم از تعفن بعضی از آنان در عذاب است”

در صحیفه‌ی امام نیز آمده است: “ما طرفداری از عمامه نمی‌کنیم. ما طرفداری از اسلام می‌کنیم. این اسلام‌‎ ‌‌پیش شما باشد معظم هستید. پیش هر کس باشد معظم است. عمل نکردن به اسلام و‌‎ ‌‌خیانت کردن به اسلام ‌‌[‌‌از‌‌]‌‌ معمم باشد بدتر است از آن کسی که غیرمعمم باشد؛ برای‌‎ ‌‌اینکه ضررش به اسلام بیشتر از دیگران است.”

در طول سال‌های اخیر جوهره‌ی کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی در اتفاقات متنوع نمود یافته و با این حال عده‌ای از درکِ این سخنان عاجز مانده‌اند. بی‌راهه نیست اگر بگوییم عدم توجه به این بخش از سخنان امام راحل در تولیدات رسانه‌‌ای و مناسبتی، در ایجاد ذهنیتِ مصونیت تمامی روحانیون بیشترین تاثیر را داشته است که به‌دنبال همین تفکر عده‌ای نقدِ مسئول معمم را برنتابیده‌اند.

جامعه‌ی مسلمانِ دارای دغدغه‌ی اسلام و انقلاب در برابر تخلفات و اقداماتِ ضدآرمانی و اسلامی مسئولانِ معمم باید بیشتر از مدیرانِ کت‌وشلواری حساسیت به‌خرج دهد و این همان چیزی است که امام خمینی(ره) از آیندگان می‌خواهد.

با این تفسیر چهره‌های انقلابی و معتقدِ به آرمان‌ها در زمان افشاء اقدامات غیرمتعارف یک مسئول معمم نباید سکوت را بر نقد و اعتراض ترجیح دهند و با مصلحت‌سازی‌ها درصدد حفظ منافع طایفه‌ای، قبیله‌ای و جناحی برآیند که اگر اینگونه شد در وهله‌ی اول آرمان‌ و اسلام‌شان را تشریفاتی کرده‌اند و در گامِ بعد مقدمات ادامه‌ی یک مسیر اشتباه و چپاولِ بیت‌المال را با تفسیر بندها فراهم ساخته‌اند.

حال بگذریم از اینکه حضرت امام این سخنان را در برهه‌ای می‌‌گفتند که روحانیون در صفِ اول مبارزه با ظلم و فساد قرار داشتند و احدیِ صحبت‌های ایشان را اهانت به روحانیت و حوزه‌ها تلقی نکرد و حال در گذرِ زمان برخی عمامه به‌سرها دچار لغزش شده‌اند که نمونه‌ی بارز آن را در وقایع ۸۸ و بروز جریان تشیع لندنی دیدیم.

  • نویسنده : مجید قنبرزاده