معاونان جدید حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی منصوب شدند
معاونان جدید حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی منصوب شدند
طی احکامی جداگانه معاونان جدید محیط طبیعی و محیط انسانی حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مشخص شدند.

به گزارش شمس، طی حکمی از سوی مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، داود غنی پور به سمت سرپرست معاونت محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.

وی پیش از این رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی بود.

همچنین طی حکمی جداگانه ای، میر محسن حسینی قمی به عنوان سرپرست جدید معاونت محیط انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی منصوب شد، حسینی قمی پیش از این معاون فنی این اداره کل بود.

گفتنی است، چندی پیش هم حسن عباس نژاد معاون پیشین محیط انسانی این اداره کل با حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان قزوین منصوب شده بود.