یک فعال رسانه ای در توییتر نسبت به ظاهر جدید محمد علی نجفی در دادگاه واکنش نشان داد.