مشاور عالی شهردار تبریز منصوب شد
مشاور عالی شهردار تبریز منصوب شد
با حکم شهردار تبریز، مشاور عالی شهردار منصوب شد.

به گزارش شمس، یعقوب هوشیار با صدور حکمی، اکبر آقامحمدی را به عنوان مشاور عالی خود و همچنین عضو هیئت مدیره شرکت عمران و توسعه آذربایجان منصوب کرد.

آقامحمدی از مدیران شناخته شده شهرداری تبریز است که معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تبریز و همچنین شهرداری مناطق ۱، ۲ و ۳ تبریز را در کارنامه خود دارد.

انتهای پیام /