مزدور کوچولوی اسرائیلی در اغتشاشات تهران
مزدور کوچولوی اسرائیلی در اغتشاشات تهران
قابلیت پیام گذاری و ارتباط گروهی این نرم‌افزار اسرائیلی عملا مانند یک لیدر در راستای هدایت اغتشاشگران و آدرس‌دهی و تعیین محل تجمع به‌منظور بستن راه‌ها و اتوبان‌ها عمل میکند.

به گزارش شمس، نرم‌افزار «ویز» که در مناسبات مختلف نشان داده در راستای بر هم زدن نظم عمومی و هدایت هدفمند خودرو‌ها به مسیر‌های پرترافیک عمل می‌کند، در ماجرای گرانی بنزین نیز به پاتوق اغتشاشگران تبدل شده است.
قابلیت پیام گذاری و ارتباط گروهی این نرم‌افزار اسرائیلی عملا مانند یک لیدر در راستای هدایت اغتشاشگران و آدرس‌دهی و تعیین محل تجمع به‌منظور بستن راه‌ها و اتوبان‌ها عمل میکند.
این نرم‌افزار اسفندماه سال ۹۵ به دلیل ارائه اطلاعات به سازمان‌های جاسوسی که بستر آن در اختیار رژیم صهیونیستی است از طرف مقامات قضایی فیلتر و چند ماه بعد یعنی در مهر سال ۹۶ رفع فیلتر شد.
علیرغم همه اقدامات ضد امنیت ملی ذیل این نرم افزار جاسوسی، اما همچنان بدون فیلتر در دسترس عموم است!