مربی تیم فوتبال ماشین سازی سه ماه محروم شد
مربی تیم فوتبال ماشین سازی سه ماه محروم شد
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مربی تیم فوتبال ماشین سازی را سه ماه محروم کرد.
به گزارش شمس به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مسابقه تیم های ماشین سازی تبریز و شهر خودرو برگزار شد و از سوی عادل باباپور عضو کادر فنی تیم ماشین سازی تبریز تخلفاتی مبنی بر توهین، تهدید و حمله ور شدن به سوی داور بازی رخ داد.
وی طبق مواد ۵۵ و ۶۵ مقررات انضباطی با رعایت ماده ۱۳ مقررات به سه ماه از همراهی تیم خود و حضور در کلیه مسابقات جاری و عدم اجازه ورود به کلیه وررزشگاه های فوتبال در دوران محرومیت محکوم شد و باید ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.
این رای قابل تجدید نظر است.