مدیر جدید مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز مشخص شد
مدیر جدید مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز مشخص شد
حسن اللهیارپور به سمت مدیریت مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) تبریز منصوب شد.

به گزارش شمس، طی حکمی از سوی بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی، حسن اللهیارپور به عنوان مدیرمجموعه ورزشی یادگارامام(ره) تبریز منصوب شد.

مجمموعه ورزشی یادگار امام(ره) تبریز بزرگترین مجموعه ورزشی استان است که بازیهای خانگی تیمهای فوتبال لیگ برتری آذربایجانشرقی در استادیوم این مجموعه برگزار می شود.

اللهیارپور، پیش از این رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهر بود که با حکم مدیرکل ورزش و جوانان استان برای مدیریت محموعه ورزشی یادگار امام(ره) تبریز منصوب شد.