مدیرکل جدید فرودگاه‌‌های آذربایجان شرقی منصوب شد‌
مدیرکل جدید فرودگاه‌‌های آذربایجان شرقی منصوب شد‌
با حکم مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، مدیرکل جدید فرودگاه‌ های استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش شمس، با حکم سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، رامین آذری مدیرکل سابق فرودگاه‌های گلستان به‌عنوان مدیرکل جدید فرودگاه‌‌های استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

از جمله مهمترین ماموریت‌های ابلاغ شده به آذری می‌توان به استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی و هوانوردی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی موثر با شرکت‌های هواپیمایی و نهادهای حفاظتی- امنیتی و دیگر مجموعه‌های مرتبط با خدمات فرودگاهی، توسعه کار تیمی، افزایش مهارت‌ها و بهبود شرایط کاری منابع انسانی متخصص ضمن تاکید بر شناسایی و به کارگیری نیروهای مستعد و جوان با هدف همتا پروری و کادر سازی، نگهداری اصول زیرساخت‌های موجود و بهره برداری موثر و اقتصادی از ظرفیت‌های فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها ضمن تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینه‌ها با تاکید بر کاهش مصرف انرژی، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت و تلاش و پیگیری مجدانه تملک اراضی لازم به منظور توسعه زیرساخت‌های موردنیاز بر اساس طرح جامع فرودگاه تبریز اشاره کرد.

وی همچنین ملزم به برنامه ریزی لازم برای تصویب طرح‌های میان مدت و بلندمدت فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز با توجه به پتانسیل دیرینه تبریز به عنوان یکی از قطب‌های کشور در زمینه‌های مختلف شده و باید تعامل موثری با واحدهای نظامی و انتظامی داشته باشد به گونه‌ای که ضمن تسهیل ماموریت‌های این نیروها امکان گسترش فرودگاه و توسعه پروازهای مسافری و تجاری از مناطق مختلف میسر شود.