مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد
مدیرعامل ماشین سازی در بیمارستان بستری شد
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد.

به گزارش شمس، جمشید خطیبی به دلیل کسالت و افت‌فشار جهت درمان و انجام مراقبت‌های پزشکی در بیمارستان شهید محلاتی تبریز بستری شد.

خطیبی در حالی که برای تماشای تمرین ماشین سازی به محل تمرین مراجعه کرده بود، ناگهان با افت فشار و مشکل قلبی مواجه شد و به همین خاطر به بیمارستان انتقال یافت.

حمید‌حسین‌زاده، رئیس هیات مدیره باشگاه ماشین‌سازی بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، در بیمارستان حضور یافت و ضمن عیادت از جمشید خطیبی، وضعیت و مراحل درمان او را پیگیری کرد.