مدیرعامل جدید سایپا آذربایجان منصوب شد
مدیرعامل جدید سایپا آذربایجان منصوب شد
با حکم سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، روح الله زینالی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا آذربایجان منصوب شد.

به گزارش شمس، با حکم سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سایپا، روح الله زینالی به عنوان مدیرعامل جدید سایپا آذربایجان منصوب شد.

گفتنی است زینالی پیش از این به عنوان رئیس هیئت مدیره و قائم مقام سایپا آذربایجان و مدیریت در بخشهای مختلف پتروشیمی تبریز، کارخانه چرخشگر و طراحی سایپا را عهده دار بوده است.