مدیران دولتی و شهرداران حق دخالت در انتخابات ندارند
مدیران دولتی و شهرداران حق دخالت در انتخابات ندارند

علیلوگفت: استفاده از امکانات دولتی و عمومی له یا علیه کاندیداها جرم بوده و با مرتکبین بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

به گزارش شمس، «بابک محبوب علیلو» در خصوص استفاده از امکانات دولتی و عمومی در انتخابات، اظهار داشت: استفاده از امکانات دولتی و عمومی در انتخابات له یا علیه کاندیداها جرم بوده و با مرتکبین بر اساس مقررات برخورد خواهد شد.

وی عنوان کرد: مدیران و مسئولان دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی باید نظارت لازم بر رعایت مقررات از سوی کارکنان مربوطه اعمال و براساس مقررات و از منظر تخلف اداری با عوامل خاطی برخورد و درعین حال مرتکب یا مرتکبین را برای تعقیب قانونی به مرجع قضایی معرفی کنند.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با اشاره به برخی تحرکات، اقدامات و ارائه خدمات خارج از مقررات به افراد خاص از سوی بعضی از دستگاه‌های عمومی غیردولتی خاطرنشان کرد: به مدیران دستگاه‌ها و شهرداران تذکر داده می شود نظارت لازم بر مجموعه تحت مدیریت اعمال کنند.

وی تاکید کرد: مدیران دستگاه‌ها و شهرداران باید از هرگونه اقدام غیرقانونی و ارائه خدمات خارج از مقررات به اشخاص، به جدّ اجتناب کنند، در غیر این صورت نسب به رفتارهای خارج از مقررات و تبلیغ له و علیه کاندیداهای انتخابات مجموعه تحت مدیریت خود پاسخگو خواهند بود.

انتهای پیام/