مخالفت فرمانداری با برگزاری هفته فرهنگی تبریز در آلمان!
مخالفت فرمانداری با برگزاری هفته فرهنگی تبریز در آلمان!
هیات تطبیق فرمانداری تبریز مصوبه‌ی شورا برای برگزاری هفته فرهنگی تبریز در اشتوتگارت آلمان را به‌دلیل عدم تعیین بودجه رد کرد.

به گزارش خبرنگار شمس، هیات تطبیق فرمانداری تبریز مصوبه‌ی شورا برای برگزاری هفته فرهنگی تبریز در اشتوتگارت آلمان را به‌دلیل عدم تعیین بودجه رد کرد.

هوشیار، شهردار کلانشهر تبریز در این باره عنوان کرد این موضوع در بودجه هم تعریف شده است و هیچ مغایرتی با قانون ندارد.

رسول برگی رئیس شورای شهر تبریز هم گفت ما از هیئت تطبیق نظر شخصی نمی پرسیم که مصوبات را رد کنند اگر قانونی مشکل دارد نظر خود را اعلام کنند! در بودجه هزینه برای سفرهای خارجی تعریف شده است.

او افزود: اگر قرار باشد تمامی مصوباتی که شورا تصویب می کنند هیئت تطبیق رد کند جای خود را با آنان عوض کنیم تا هیئت تطبیق بجای ما تصمیم بگیرد.

برگی خاطرنشان کرد: صبح شیر را به یک قیمت خریداری میکنیم و عصر به یک قیمت دیگر ، ما از کجا می توانیم پیش بینی کنیم که در آلمان چقدر هزینه خواهد شد!

نهایتا با اصرار اکثریت اعضای شورا این دستور جلسه مجددا به هیئت تطبیق ارسال خواهد شد.

انتهای پیام /