مجوز قطع درختان باغی لغو شود
مجوز قطع درختان باغی لغو شود
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان از درخواست این اداره کل جهت ممنوعیت صدور مجوز هرگونه قطع و حمل درختان باغی در 4 شهرستان خبر داد.

به گزارش شمس، حمید قاسمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: با به فرارسیدن فصول رشد و بالندگی گونه های گیاهی در مناطق ارسباران و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی استان طی نامه ای خواسته ایم از صدور هرگونه مجوز قطع و حمل درختان باغی در چهار شهرستان اهر،کلیبر،ورزقان و جلفا خودداری نمایند.

وی افزود: متاسفانه صدور مجوز قطع و حمل درختان در این شهرستانها احتمال سو استفاده را افزایش می دهد و به این جهت از همکاران سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی درخواست نموده ایم با امعان نظر به مواد ۱،۶ و ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و اقتضای حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و اکوسیستم حساس ارسبارانی از صدور هرگونه مجوز قطع و یا حمل درختان باغی در شهرستانهای مذکور خودداری نمایند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان در پایان با تقدیر از حساسیت مردم، رسانه‌ها و تشکل های زیست محیطی استان گفت: علی رغم محدودیت‌های موجود در مناطق چهار گانه  همکاران ما به صورت شبانه روزی و با تمام توان از قطع هرگونه درخت در جنگلهای ارسباران جلوگیری و با متخلفین به شدت برخورد می‌نمایند.