مجلس نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین توجیه است/ بیشتر مسئولین پاکدست و متعهد هستند
مجلس نسبت به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین توجیه است/ بیشتر مسئولین پاکدست و متعهد هستند
بیگی گفت: بخش عمده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی پاکدست و متعهد هستند و با این طرح احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.

به گزارش شمس، احمدعلیرضا بیگی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در خصوص برخی تلاش‌ها برای توقف بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهار داشت: کلیت مجلس نسبت به هدف این طرح توجیه شده‌اند.

وی با بیان اینکه برخی مقابل طرح اعاده اموال مسئولان ایستاده‌اند، اظهار داشت: مجلس با موادی که در این طرح هست، خوب تعامل کرده ولی بعضی موضوعات نیازمند دقت‌هایی است که باید تکلیفشان در کمیسیون حقوقی مشخص شود.

علیرضا بیگی با تاکید بر اینکه باید کارشناسی شود و برای مثال درخصوص اختیارات دادستان‌ها و مواردی از این دست بحث‌هایی صورت گیرد، خاطرنشان کرد: اعاده اموال نامشروع به هرصورت در قالب طرح مطرح می شود و ما به عنوان نماینده مجلس خواستیم که جبران آن یکی دوبار رفت و برگشتی که طرح داشت را باهدف به نتیجه رساندن آن انجام دهیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه در شرایط موجود جامعه در معرض انواع شایعات است،‌ تاکید کرد: بخش عمده‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی پاکدست و متعهد هستند و با این طرح احساس امنیت بیشتری خواهند داشت و به موازات آن مردیم نیز اطمینان بیشتری از مسئولان بدست خواهند آورد.