مجسمه‌های سرداران شهید در میدان شهدا مرمت و ساماندهی می‌شوند
مجسمه‌های سرداران شهید در میدان شهدا مرمت و ساماندهی می‌شوند
عملیات مرمت و بازسازی تندیس‌ها و مجسمه‌های سرداران شهید در میدان شهدا توسط عوامل زیباسازی منطقه ۸ آغاز شد.

به گزارش شمس، این عملیات به منظور ساماندهی و بازسازی مجسمه شهدا انجام گرفته است.

ساماندهی این تندیس‌ها اقدامی در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ارج نهادن به ارزش های ملی کشور است.