مادر شهیدان هوشیار دعوت حق را لبیک گفت
مادر شهیدان هوشیار دعوت حق را لبیک گفت
بانو الحاجیه شکرزاده وطنی مادر شهیدان حبیب و علی هوشیار مهربان به فرزندانش پیوست.

به گزارش شمس، مراسم تشییع و تدفین مادر شهیدان هوشیار مهربان ساعت۱۲:۳۰ دوشنبه ۲۱بهمن ۱۳۹۸ در مزار ستان بقائیه مارالان تبریز و مراسم شام غریبان از ساعت ۱۵:۳۰تا۱۷:۳۰ در مسجد میانه مارالان برگزار خواهد شد.

بسیجی شهید حبیب هوشیار مهربان متولد ۱۳ اسفند ۱۳۴۳ در ۷اسفند ۱۳۶۱ در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید .

و بسیجی شهید علی هوشیار مهربان متولد ۱۵بهمن ۱۳۴۵ در ۲۷تیر ۱۳۶۲ در پاسگاه زید براثر اصابت ترکش آسمانی شد.