قیام فهمیده‌ها
قیام فهمیده‌ها

علی لندی نوجوان ایذه‌ای نشان داد که نسل شهید فهمیده‌ها همچون گذشته در رگ‌های این آب و خاک هنوز جریان دارد.

فرهنگی شمس/ رویا سلمانی: بوی ماه مدرسه در جانِ پاییز پیچیده است، در کوچه پس کوچه‌های شهر آنجایی که کرونا دیگر نمی‌گذارد همهمه‌ی بچه‌ها در هم بپیچد و تا چند خانه آن‌ورتر بالا برود. این ایام اما مهمان دیگری دارد و آن یادآور سال‌های ایستادگی و مقاومت است، روزهای بخشیدن مال و جان و گذشتن از میوه‌ی وجود برای مام وطن؛ هفته‌ی دفاع مقدس یادمان ۸ سال از روز و شب‌های ایران است. آن زمان که در آتش کینه‌ی دشمن می‌سوخت اما تمام سختی‌ها را تاب آورد برای رسیدن به امروز.

ایستادن در برابر دشمنِ تا بُن دندان مسلح برای ایران جوانی که تازه از یوغ استکبار و استعمار رهانیده بود میسر نبود مگر با عزم بلند فرزندانی که آرزوهای دوربرد برای این وطن داشتند و جان خود را کمترین بها برای رسیدن به آن مقرر فرمودند. آن شیر یلانی که با سرشتی الهی و هیبتی حیدری در معرکه‌های نابرابر خود را به آتش و خون می آراستند و با تدابیر زیرکانه برای غلبه بر کفر، انگشت دشمنان را در دهان می خشکاندند.

تقارن یادبود هشت سال دفاع مقدس با آغاز سال علم اندوزی را شاید به نیک‌ترین فال بتوان گرفت برای آنکه فرزندان امروز به تاسی از جوانان دیروز مشق وطن دوستی و ایثار را پشت میزهای مدرسه هجی کنند و محمد حسین‌های فهمیده از پشت همین میزهای رنگ و رو رفته قیامی دوباره داشته باشند.

این روزها خبر شهادت علی لندی نوجوان ایذه ای که جان شیرین و جوانش را برای نجات دو بانو از دل آتش به هراج فرشتگان گذاشت، نشان داد که برای رسیدن به بهشتِ موعود به قدر انسان‌ها راه وجود دارد و می‌توان در عصر دیجیتال و در هیمنه‌ ای که اهریمن برای شکار کودکان و نوجوانان و کشاندن آنان در ورطه‌ی ظلالت گسترانده؛ شهادت را برگزید و راه هزار ساله‌ی انبیا و اولیا را به طرفه العینی طی کرد.

علی همچون محمدحسین فهمیده دانست که چه وظیفه‌ای بر دوش دارد و همراه با شجاعت خود را به آزمون بلا انداخت. او همان ققنوسی است که بر آتش ایثار شعله گرفت، افسانه‌ها را جانی تازه بخشید و خود مشتاقانه دوشادوش شهیدان به پرواز در آمد و الگویی در دسترس برای کودکان و نوجوانان این وطن شد؛ اینکه در بزنگاه زندگی با ایثار و جانفشانی انتخاب احسن را برگزینیم و نامی به نیک از خود در این صفحه‌ی هستی به یادگار گذاریم.

  • نویسنده : رویا سلمانی