قنوت خونین، ساعتی پیش از شهادت +عکس
قنوت خونین، ساعتی پیش از شهادت +عکس
قنوت خونین نامی است که یکی از کاربران فضای مجازی به این عکس اختصاص داده است: