قصه تکراری سد معبر وانت‌بارها و کلافگی مردم
قصه تکراری سد معبر وانت‌بارها و کلافگی مردم
ارم یا عباسی فرقی ندارد هرجا که جمعیت زیاد و قدرت خرید کم است وانت‌بارها با قرق کردن خیابان و ایجاد ترافیک مردم را کلافه کرده‌اند.

اجتماعی شمس: قصه وانت‌بارها و سد معبر در تبریز تکراری شده و همه از گفتنش خسته شده‌اند اما گویا مسئولین از شنیدن آزار مردگ توسط وانت بارها و سد معبرکنندگان خسته نشده‌اند که فکری به حال آن نمی‌کنند. هرقدر که از خیابان‌های آرام و پرزرق و برق بالای شهر فاصله می‌گیریم تعداد وانتی‌هایی که کنار خیابان ایستاده‌اند و فریاد “گوجه پیاز کیلویی ۲ هزار تومان می‌زنند” بیشتر می‌شود.

ارم یا عباسی فرقی ندارد هرجا که جمعیت زیاد باشد و قدرت خرید مردم پایین‌تر تعداد وانتی‌ها بیشتر می‌شود و برخی از مردم و ساکنان این محله‌ها نیز به این وضعیت عادت کرده‌اند.

در کنار این مردم اما بسیاری نیز از دست سد معبر و ایجاد آلودگی صوتی توسط وانت بارها ذله شده‌اند اما صدایشان به جایی نمی‌رسد. ایجاد ترافیک مشکل دیگری است که این وانت بارها باعث آن شده‌اند و بدون اهمیت به وضعیت خیابان‌ها به صورت دوبله وانت‌هایشان را نگه داشته‌اند و کسی هم نیست که بگوید بالای چشمتان ابروست.

جالب اینجاست بسیاری از همین سدمعبرکنندگان منطقه و خیابان خاصی را قرق کرده‌اند که اگر کسی به محدوده آنها وارد شود قطعا نزاع بزرگی رخ خواهد داد و کسی حق قرق کردن جایی که آنها هستند را ندارد.

برخورد و ساماندهی با کسانیکه نظم خیابان‌ها را به هم می‌ریزند یکی از درخواست‌های اصلی مردم است و راه‌اندازی مکان‌هایی که دستفروشان و وانت بارها بتوانند آنجا فعالیت کنند قطعا می‌تواند این مشکل را حل کند.