قدردانی خانواده کلکته چی از شهردار تبریز
قدردانی خانواده کلکته چی از شهردار تبریز

خانواده کلکلته چی با حضور در دفتر شهردار تبریز، به خاطر صدور دستور مرمت خانه تاریخی کلکته چی از وی قدردانی کرد.

به گزارش شمس، خانه های تاریخی کلکته چی واقع در خیابان راسته کوچه تبریز با بیش از یک قرن قدمت شامل سه خانه است که یکی از آن ها چند سال قبل توسط یکی از وارثان خانواده کلکته چی به فروش رسیده و دو خانه باقی مانده نیز وضعیت خوبی ندارند.

شهردار تبریز در راستای صیانت از این خانه تاریخی که بخش از فرهنگ و معماری شهر به حساب می آید، دستور مرمت آن را صادر کرد.

هم اکنون مطالعات اجرایی مرمت این خانه تاریخی آغاز شده و این پروژه در چند فاز مرمت استحکامی، تکمیلی و در نهایت معاصر سازی و تجدید کاربری انجام خواهد پذیرفت که پیش بینی می شود در روزهای آتی عملیاتی شود.

خاندان کلکته چی در میان تبارهای اصیل و صاحبنام تبریزی، جایگاه ویژه ای دارد. از مسجد زیبا، دنج و تاریخی کلکته چی تا خانه های قدیمی و صنایعی که با همت این خاندان در تبریز پایه گذاری شده، در تاریخ تبریز جاودانه شده است.