فیلم/ سخنان استاد شهریار در لحظات آخر عمر / ابیاتی که استاد شهریار در ساعات پایانی عمر زمزمه کردند
فیلم/ سخنان استاد شهریار در لحظات آخر عمر / ابیاتی که استاد شهریار در ساعات پایانی عمر زمزمه کردند
سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سرودن انواع شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی تبحر داشت.

به گزارش شمس، سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سرودن انواع شعر فارسی -مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیمایی تبحر داشت. از جمله غزل‌های معروف او می‌توان به «علی ای همای رحمت» و «آمدی جانم به قربانت» اشاره کرد. شهریار نسبت به علی بن ابی‌طالب ارادتی ویژه داشت و همچنین شیفتگی بسیاری نسبت به حافظ داشته‌است.

وی در روزهای آخر عمر، به دلیل بیماری، در بیمارستان مهر تهران بستری شد و پس از فوت در ۲۷ شهریور ۱۳۶۷، بنا به وصیت خود در مقبرةالشعرای تبریز مدفون گشت.