فیزیوتراپ جدید تیم فوتبال تراکتور معرفی شد
فیزیوتراپ جدید تیم فوتبال تراکتور معرفی شد
با اضافه شدن فیزیوتراپیست جدید به تیم فوتبال تراکتور کادر پزشکی این تیم کامل شد.

به گزارش شمس، دکتر مهرداد حبیبی به عنوان فیزیوتراپیست تیم فوتبال تراکتور در لیگ نوزدهم معرفی شد.

دکتر حبیبی به عنوان فیزیوتراپیست مدرکش را از دانشگاه تهران دریافت کرده و سابقه ۱۰ سال کار در کلینیکال تخصصی اسپورت را در کارنامه دارد.

وی سه سال به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تدریس کرده و تخصص ویژه‌ای روی زانو و مچ پا دارد.