فعالیت ۷ کارگاه محلول سازی شهرداری در سطح شهر تبریز
فعالیت ۷ کارگاه محلول سازی شهرداری در سطح شهر تبریز
هم اکنون هفت کارگاه برای تامین محلول مورد نیاز در زمان بارش برف در مناطق مختلف شهر فعالیت می‌کنند و این در حالی است که در سال ۹۶ تنها سه کارگاه محلول ساز در شهرداری تبریز فعالیت می‌کرد.

به گزارش شمس، در پی بارش‌های اخیر، برف‌روبی و محلول پاشی معابر شهر با فعالیت ۱۴ دستگاه برف روب و بیش از ۶۰ دستگاه تانکر محلول پاش به همراه ۱۳ دستگاه گریدر و فعالیت شبانه روزی نیروهای زحمت کش خدمات شهری و پاکبانان انجام شد.

با وجود حجم بالای محلول پاشی و برف روبی معابر، در مسیرهای حساسی همچون جاده تهران، اتوبان پاسداران و معابر شیب‌دار، نمک پاشی به صورت مخلوط نمک و شن با ۱۲ دستگاه خودروی مکانیزه انجام شده و خودروهای مکانیزه نمک پاش در مسیرهای شیب‌دار، سرازیری‌ها و صرفا در محل‌هایی که محلول پاشی جوابگو نباشد به کار گرفته می‌شوند.

در هفته اخیر و به دنبال دو روز بارش مداوم برف، بعد از برف‌روبی معابر، بالغ بر پنج میلیون لیتر محلول برای یخ زدایی معابر و خیابان‌های شهر استفاده شده و مخلوط شن و نمک مورد استفاده در معابر حساس شهر نیز به میزان ۳۰ درصد نمک و ۷۰ درصد شن بوده که میزان نمک استفاده شده در این مخلوط همانند نمک مورد استفاده در محلول است.