فضاسازی شهری برای مراسم ارتحال امام خمینی(ره) انجام شده است/ بعد از ۱۵ خرداد فضاسازی عید فطر انجام می‌شود
فضاسازی شهری برای مراسم ارتحال امام خمینی(ره) انجام شده است/ بعد از ۱۵ خرداد فضاسازی عید فطر انجام می‌شود
حاجی‌زاده گفت: در حال حاضر فضاسازی شهر برای مراسم ارتحال امام خمینی(ره) انجام شده و بعد از 15 خرداد نصب بنر و فضاسازی شهری برای عید فطر انجام می‌شود.

سعید حاجی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی شمس در خصوص فضاسازی شهری برای عید سعید فطر اظهار داشت: به دلیل فشردگی مراسمات در نیمه اول خرداد بعد از برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی(ره) و ۱۵ خرداد فضاسازی برای عید فطر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر فضاسازی شهری و نصب بنر برای مراسم ارتحال امام خمینی(ره) انجام شده و نصب بنرهای عید فطر بعد از ۱۵ خرداد انجام می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز تشریح کرد: به دلیل فشردگی مراسمات روز قدس، ارتحال امام(ره) و عید فطر شاید آنچنان که باید بنرها و فضاسازی شهر دیده نشد زیرا در سالهای گذشته برای تمام این مراسمات از سه روز قبل نصب بنر انجام می‌شد و یک هفته‌ای نیز فضاسازی شهری باقی می‌ماند.

وی افزود: امسال به دلیل فشردگی مراسمات مجبور شدیم که به سرعت فضاسازی‌ها و نصب بنر را با توجه به مناسبت‌ها تغییر دهیم.