عکس/ آگهی فروش نفتکش انگلیسی!
عکس/ آگهی فروش نفتکش انگلیسی!

بدون شرح...