عوارض ۲۷ هزار تومانی تبریز_ارومیه/ شهروندان از فلسفه‌ی عوارض الکترونیکی بی‌خبرند!
عوارض ۲۷ هزار تومانی تبریز_ارومیه/ شهروندان از فلسفه‌ی عوارض الکترونیکی بی‌خبرند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای عبوری از ارومیه هنگام رفت و برگشت 14 هزار تومان عوارضی می‌دهند و در کنار آن 13 هزار تومان دیگر عوارض الکترونیکی برای آنان ثبت می‌شود.

اجتماعی شمس: شهروندان تبریزی می‌گویند هنگام ورود به ارومیه از خودرو سواری ۷ هزار تومان اخذ و هنگام برگشت نیز ۷ هزار تومان دیگر پرداخت می‌کنند که جمعا ۱۴ هزار تومان می‌شود و در نوع خود رقم زیادی است.

با این حال برای خودروهای عبوری هنگام رفت مبلغ ۶۵۰۰ تومان تحت عنوان عوارض الکترونیکی ثبت می‌شود که با ثبت دوباره این مبلغ هنگام برگشت میزان عوارض الکترونیکی به ۱۳ هزار تومان می‌رسد.

بررسی‌های شمس نشان می‌دهد عوارض ۱۳ هزار تومانی از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ بابت قطعات یک، دو و چهار آزادراه تبریز اورمیه است که به صورت الکترونیکی اخذ می‌شود!

در واقع هم‌اکنون عوارض رفت و برگشت به ارومیه به ۲۷ هزار تومان رسیده است و خیلی از شهروندان بی‌خبرند.

انتهای پیام/