علت مسمومیت اهالی «آبش احمد» کلیبر مشخص شد
علت مسمومیت اهالی «آبش احمد» کلیبر مشخص شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به مسمومیت تعدادی از اهالی روستاهای بخش آبش احمد گفت: علت احتمالی مسمومیت تعدادی از مردم استفاده از آب آلوده منبع مشترک بوده است.

به گزارش شمس، عباسعلی درستی، در گفت و گویی با بیان اینکه هم اکنون حال تمامی اهالی این روستا خوب است، افزود: ساکنان تمامی روستاهایی که مسموم شده بودند سرپایی درمان شده‌اند و هم اکنون مشکل خاصی وجود دارند.

وی با اشاره به اینکه ساکنان روستاهایی که مسموم شده بودند از آب منبع مشترک استفاده کرده‌اند، اظهار داشت: در سایر روستای همجوار که منبع آب آنها جدا بود، مسمومیتی گزارش نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: روز اول گزارش مسمومیت در این منطقه، کلرسنجی نشان داد که میزان کلر باقیمانده در منبع آب مطلوب نبوده و درصد کلر پایین است و بعد از آن و کلرزنی به حد کافی دیگر مورد جدیدی از مسمومیت گزارش نشد.

درستی، با تاکید بر اینکه اگر کلرسنجی به حدکافی باشد مشکلی هم پیش نمی‌آید، ادامه داد: هم اکنون کلرزنی انجام می‌شود و احتمال دارد اداره آب و فاضلاب روستایی هم در این مناطق در مقطع کوتاهی کلرزنی را در حد مطلوب انجام نداده باشد.

  • منبع خبر : مهر