عضویت شهردار تبریز در هیئت رئیسه بخش ایران انجمن اکولوژی شهری جهان
عضویت شهردار تبریز در هیئت رئیسه بخش ایران انجمن اکولوژی شهری جهان
با عضویت شهردار تبریز در انجمن اکولوژی شهری جهان، بخش ایران این انجمن تشکیل شد.

به گزارش شمس، در دیدار پروفسور بروسته، استاد دانشگاه سالزبورگ اتریش و رئیس انجمن اکولوژی شهری با شهردار تبریز، بخش ایران انجمن به صورت رسمی تشکیل شد.

بروسته در این دیدار با بیان اقدامات و اهداف این انجمن گفت: در کشورهای مختلفی انجمن شعبه داشته و تلاش دارد تجارب کشورهای مختلف را در اختیار اعضا قرار دهد.

وی افزود: این انجمن انتفاعی نیست و تنها ساز و کار حضور اعضا در کشورهای مختلف برای آموزش و انتقال تجربه را انجام می هد.

بروسته در این دیدار با بیان اینکه هم سازمان های حقوقی و هم افراد حقیقی می توانند در این انجمن عضو شوند گفت: از شهرداری تبریز و شخص اقای شهین باهر می خواهیم در انجمن عضو شوند.

در این دیدار که با حضور فریدون بابایی اقدم، عضو شورای شهر تبریز برگزار شد، بابایی اقدم با تشریح دستاوردهای سمپوزیوم شهر سبز و تغییرات اقلیمی اظهار داشت: در این همایش ۱۵ مقاله به صورت شفاهی ارائه شد.

وی درباره اقدامات و ویزگی های انجمن گفت: افراد سرشناسی در کشورهای جهان در این انجمن عضویت دارند و ضرورت دارد بخش ایران این انجمن نیز در تبریز تشکیل شود.

بابایی اقدم گفت: در دانشگاه های مختلف کشور تعدادی از اساتید و دانشجویان شهرسازی در این انجمن عضویت دارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: برای تشکیل بخش ایران انجمن سه نفر به عنوان هیئت رئیسه حداقل ۲۰ عضو نیاز است.

شهردار تبریز نیز با اعلام آمادگی خود برای عضویت در انجمن جهانی اکولوژی شهری گفت: به صورت شخصی و شخصیت حقیقی در این انجمن عضو می شوم.

در پایان جلسه با تایید پروفسور بروسته ایرج شهین باهر  شهردار تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، فریدون بابایی اقدم عضو شورای شهر تبریز و عضو هیئت علمی گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز و اکبر رحیمی  عضو هیئت‌علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به عنوان اعضای هیئت رئیسه بخش ایران انجمن انتخاب شدند.