در جلسه آموزش و پرورش شهرستان اسکو بر ضرورت احداث مدارس جدید در شهر سهند تاکید شد.

به گزارش شمس،در جلسه آموزش و پرورش شهرستان اسکو بر ضرورت احداث مدارس جدید در شهر سهند تاکید شد.

رضی منش فرماندار شهرستان اسکو گفت در شهر سهند ۱۷ هزار دانش آموز مشغول تحصیل هستند که بیشتر مدارس بصورت دوشیفته اداره می‌شود.

او افزود:در شهر سهند ۳۰ باب مدرسه دولتی وجود دارد که جوابگوی نیاز جمعیت دانش آموزی  نیست.

فرماندار اسکو گفت:لازم است شهرداری‌ها و کتابخانه‌ها عوارض و حق و حقوق آموزش و پرورش را به موقع پرداخت نمایند تا عواید حاصل از این درآمد صرف تامین تجهیزات و امکانات مدارس جدید در شهر‌های اسکو و سهند شود.