صندلی‌های ورزشگاه یادگار امام (ره)، قرمز و سفید شدند
صندلی‌های ورزشگاه یادگار امام (ره)، قرمز و سفید شدند
صندلی های استادیوم یادگار امام تغییر پیدا کرده و شکل سفید- قرمز به خود گرفته اند.

به گزارش شمس، ورزشگاه یادگار امام تبریز در ماه های اخیر تغییرات نسبتا زیادی را به خود دیده است. از اصلاح گیت ها تا تغییر در مسیر حرکتی هواداران و همین صندلی های استادیوم که تغییر رنگ داده اند.

پیش تر رنگ های ساده و بی روحی چون کرم، زرد و… در این استادیوم وجود داشتند اما حالا تم سفید – قرمز در استادیوم حکم فرما شده که زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

به طوری که بیشتر رنگ صندلی ها سفید هستند و دو ردیف اطراف صندلی ها قرمز رنگ شده اند. این اتفاق واکنش بسیار مثبتی نزد هواداران داشته و به نوعی استادیوم را به ورزشگاه اختصاصی تراکتور بدل کرده است.