صرف بیشترین حجم ریالی برای توسعه مترو در دوره فعلی مدیریت شهری
صرف بیشترین حجم ریالی برای توسعه مترو در دوره فعلی مدیریت شهری

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: بیشترین حجم ریالی برای توسعه بخش مترو و تکمیل خط ۱ قطار شهری در شورای پنجم صورت گرفته است.

به گزارش شمس، علی آجودان زاده در حاشیه بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر از ایستگاه های آماده افتتاح قطار شهری در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به سیاست گذاری شورای پنجم مبنی بر تکمیل و راه اندازی ایستگاه های خط ۱ قطار شهری، هم اکنون چهار ایستگاه در حال تکمیل مراحل نهایی است.

وی افزود: برای احداث این چهار ایستگاه، نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که قرار است روز ۲۷ آذر بصورت ویدیو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بیان کرد: طبق سیاست شورای پنجم که در راستای کاهش آلودگی هوا و استفاده از حمل و نقل پاک و آسان برای مردم بوده، در این دوره بیشترین حجم ریالی در زمینه توسعه بخش مترو و تکمیل خط ۱ قطار شهری انجام شده است.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک با برداشت اوراق مشارکت از طریق دولت و با فاینانس هایی که پیش بینی شده، تکمیل پروژه قطار شهری به سرعت انجام خواهد شد.

آجودان زاده در ارتباط با ورود بخش خصوصی به تامین بخشی از هزینه های سازمان قطار شهری، گفت: بخش خصوصی در پروژه های ملی و در جهت ایجاد قطار شهری نمی تواند ورود کند اما در زمینه واگذاری واحدهای تجاری که در ایستگاه ها تعریف شده است، می تواند منابع درآمدی سازمان قطار شهری را تامین کند.