صبح شنبه فهمید!/ فرماندار تبریز می‌دانست و انکار می‌کرد؟
صبح شنبه فهمید!/ فرماندار تبریز می‌دانست و انکار می‌کرد؟

فرماندار تبریز می‌گوید صبح بعد روز انتخابات متوجه اشتباه در تجمیع آراء شده است.

سیاسی شمس: فرماندار تبریز بعد از انتقادات گسترده از ضعف در برگزاری انتخابات شورای شهر تبریز و حواشی اعلام نتایج و تغییر آن، همزمان با روز خبرنگار با برگزاری نشست خبری گزینشی گفته است: “وزارت کشور دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رای را بسیار دیرتر از حد معمول تحویل داد و همین تاخیر که مقصر آن هم ما نبودیم هجمه رسانه‌ای به ما ایجاد کرد. ما سه شب نخوابیده بودیم و شب انتخابات هم تا صبح مشغول مهیا کردن دستگاه‌ها بودیم!

صبح بعد از انتخابات (شنبه ۲۹ خرداد) متوجه شدیم رای‌گیری دستی و الکترونیکی در یکی از شعبات دوبار محاسبه شده است و به همین دلیل ۱۴۰ رای به نفر سیزدهم اضافه شده بود و با بازنگری دوباره منجر به جابجایی جایگاه نفرات سیزدهم و چهاردهم شد.”‌

همانطور که پیداست فرماندار تبریز ۲۹ خرداد متوجه اشتباه در تجمیع آراء و اعلام نتایج شده اما سوال این است. چرا بهروز مهدوی چهارم و پنجم تیرماه طبق مستندات، از نتایجی که خود می‌دانست اشتباه است دفاع و عنوان کرده کاندیداهای معترض جوانمردانه نتایج را بپذیرند و تاکید کرده نیازی به بازشماری آراء نیست؟!‌

اگر همین هجمه رسانه‌ای که فرماندار تبریز منتقد آن است نبود و بازشماری آراء صورت نمی‌گرفت و صدای کاندیداهای معترض درنمی‌آمد، کتمان حقیقت صبح شنبه تا چه زمانی ادامه می‌یافت؟!‌

انتهای پیام/