شکور از ریاست کنار کشید/ صندلی ریاست شورا در انتظار چه کسی است؟
شکور از ریاست کنار کشید/ صندلی ریاست شورا در انتظار چه کسی است؟
شکور اکبرنژاد اعلام کرد که در سال سوم در انتخابات هیئت رئیسه شورا شرکت نخواهد کرد و قصد ریاست مجدد بر شورا را ندارد.

به گزارش شمس، شکور اکبرنژاد در جلسه امروز شورای شهر تبریز با کنایه به اعضای شورا گفت: پایان ریاست من فرارسیده و اعضا به همین خاطر همکاری‌های بیشتری دارند! همین موضوع شائبه انصراف اکبرنژاد از ریاست شورا را مطرح کرد که رئیس شورا در این خصوص در گفت‌وگو با شمس گفت: در سال سوم در انتخابات ریاست و هیئت رئیسه شورا شرکت نخواهم کرد.

با انصراف شکور از ریاست شورا رقابت بین علی آجودان‌زاده، شهرام دبیری و سعید نیکوخصلت برپاست؛ آجودان‌زاده طی پیامی عنوان کرده بود که در صورت عدم شرکت اکبرنژاد در انتخابات نامزد ریاست شورا خواهد شد و بابایی‌اقدم و محمدزاده نیز از ریاست وی حمایت کرده بودند.

شهرام دبیری که تجربه چهارساله ریاست بر شورای چهارم را نیز دارد دیگر گزینه ریاست شوراست که حمایت جمعی از لیست امیدی‌ها و لیست اقلیت را باخود دارد.

سومین گزینه ریاست شورا اما سعید نیکوخصلت است که گویا لیست امیدی‌ها تمایل بیشتری به ریاست وی دارند و در صورت شرکت در انتخابات هیئت رئیسه شانس بالایی برای ریاست شورا خواهد داشت.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا عضو دیگری نیز هوای ریاست خواهد داشت یا بین این سه گزینه احتمالی یک نفر هفته آینده رای اکثریت اعضا را به دست خواهد گرفت.