شکایت «آذرپارک» از شمس
شکایت «آذرپارک» از شمس
درپی انتشار سلسله گزارشاتی از اقدامات شرکت پارک حاشیه‌ای تبریز، آذرپارک با اتهامات افترا، توهین و... از مدیرمسئول شمس‌نیوز شکایت کرد.

به گزارش خبرنگار شمس، درپی انتشار سلسله گزارشاتی از اقدامات شرکت پارک حاشیه‌ای تبریز علیه شهروندان و انعکاس اعتراض پارکبانان این شرکت به عدم تعهد پیمانکار به قانون کار در پرداخت حقوق و مزایا، آذرپارک با اتهامات افترا، توهین و… از مدیرمسئول شمس‌نیوز شکایت کرد.

باتوجه به اظهارات اخیر اعضاء شورای شهر تبریز درخصوص تخلفات آذرپارک و تضرر شهروندان با انعقاد قرارداد ترکمنچای، شمس با افتخار از شکایت پیمانکار استقبال کرده و خواهان برگزاری جلسات به‌صورت علنی و با حضور خبرنگاران است تا موضوعات پیرامون آذرپارک برای عموم مردم شفاف شود.

انتهای پیام /