شورانشینان به عمارت ساعت باز می‌گردند/ تعطیلات پرحاشیه برای اعضای شورا
شورانشینان به عمارت ساعت باز می‌گردند/ تعطیلات پرحاشیه برای اعضای شورا
اعضای شورای شهر تبریز بعد از سه هفته تعطیلات متوالی تابستانی ششم مرداد ماه به عمارت ساعت تبریز باز می‌گردند.

به گزارش شمس، بعد از سه هفته تعطیلات متوالی اعضای شورای شهر تبریز، یکشنبه ششم مرداد ماه جلسه علنی شورای شهر تبریز برگزار خواهد شد. اعضای شورا که برای تعطیلات تابستانی سه هفته به خود مرخصی داده بودند به عمارت ساعت بازمی‌گردند تا کارشان را از سربگیرند.

هرچند حواشی مانند اتفاقات اتاق بازرگانی، شکایت یکی از شورانشینان از یکی از رسانه‌های محلی و ادعای دوتابعیتی برای رئیس سابق شورا این تعطیلات را به حاشیه برد و بسیاری از اعضا را به چالش کشید. گفتنی است؛ اعضای شورا بعد از این تا پایان سال تنها یک هفته حق مرخصی دارند زیرا از ۳ هفته خود در تابستان استفاده‌ کردند هرچند که سال گذشته تعداد تعطیلات رسمی شورا بیشتر از ۴ جلسه شد در حالیکه رئیس شورا اعلام کرده بود اعضای شورا حق تعطیلات یک ماهه دارند!