شهیدی که با سبیل‌های فوتوشاپی معروف شد! +عکس
شهیدی که با سبیل‌های فوتوشاپی معروف شد! +عکس
یک کاربر توئیتر نوشت: