شهر خواجه در آذربایجان شرقی لرزید
شهر خواجه در آذربایجان شرقی لرزید
ساعتی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۲,۹ ریشتر خواجه در استان آذربایجان شرقی را لرزاند.
به گزارش شمس، این زمین لرزه تلفاتی در پی نداشته است و در عمق ۱۱ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.