شهروندان قبل خرید ملک از مجوز ساخت مطمئن شوند
شهروندان قبل خرید ملک از مجوز ساخت مطمئن شوند

معاون شهرسازی شهردار تبریز گفت: شهروندان قبل از خرید ملک با مراجعه به شهرداری‌های مناطق و سامانه مربوطه، از صحت و سقم مجوزهای ساخت مطمئن شوند.

به گزارش شمس، محمد عزتی در خصوص تبعات ساخت و سازهای غیرمجاز، بیان کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز مازاد بر پروانه و بدون پروانه، بدون رعایت اصول فنی و نظارت مهندسان ناظر احداث می‌شود و بعضاً دارای رأی تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند.

او افزود: با وجود گرانی ملک، چنین ابنیه هایی به صورت وکالتی، قولنامه ای و غیر رسمی خرید و فروش می‌شود که متأسفانه این موضوع به عنوان یک معضل بزرگ، موجب بروز مشکلات زیادی برای مدیریت شهری و شهروندان شده است.

معاون شهرسازی شهردار تبریز متذکر شد: با این شرایط، به شهروندان توصیه می‌کنیم که قبل از خرید ملک با مراجعه به شهرداری‌های مناطق و سامانه مربوطه، مجوزهای ساخت را تصدیق کنند و سپس اقدام به خرید کنند.