شهروندان جهت درخواست تخفیف در عوارض نوسازی به شورا مراجعه نکنند
شهروندان جهت درخواست تخفیف در عوارض نوسازی به شورا مراجعه نکنند
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: با توجه به اینکه شورای شهر امکان اعمال تخفیف در عوارض نوسازی را ندارد، از شهروندان تقاضا داریم جهت درخواست تخفیف به شورا مراجعه نکنند.

به گزارش شمس، شهرام دبیری در جلسه امروز شورای شهر تبریز با بیان این مطلب، اظهار داشت: عوارض نوسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در هیئت دولت تصویب می شود.

او ادامه داد: بر اساس قانون، شورای شهر هیچگونه اختیار و اجازه ای مبنی بر اعمال تخفیف در عوارض نوسازی را ندارد.

دبیری عنوان کرد: بر این اساس شهروندان جهت درخواست تخفیف عوارض نوسازی به شورا مراجعه نکنند.

به گفته وی، شورای شهر فقط می تواند در بحث تخفیف عوارض پسماند به میزانی مشخص تاثیرگذار باشد.