شهردار منطقه یک تبریز دستگیر شد
شهردار منطقه یک تبریز دستگیر شد
رضا پاک‌نهاد شهردار منطقه یک تبریز با اتهامات مالی توسط دستگاه قضایی بازداشت شد.

به گزارش شمس، رضا پاک‌نهاد شهردار سابق منطقه ۸ و شهردار فعلی منطقه یک تبریز با حکم قضایی با اتهامات مالی بازداشت شد.

بنابر اخبار واصله این بازداشت در ادامه‌ی بررسی پرونده‌های مربوط به شورای چهارم تبریز صورت گرفته است و بی‌ارتباط با صادق نجفی نیست.

پیش از این نیز نجفی، شهردار سابق تبریز با اتهامات مختلف از زمان تصدی ریاست منطقه آزاد ارس تا شهرداری توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد و نهایتاً با تودیع وثیقه‌ی ۳۰ میلیارد تومانی موقتاً آزاد گردید و پرونده او همچنان در دست بررسی است.

انتهای پیام/