شهردار تبریز چهره سال ایران شد
شهردار تبریز چهره سال ایران شد
شهردار تبریز با کسب بیشترین رأی مردمی، به‌عنوان چهره سال شهری، عمرانی و ساختمانی کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار شمس، ایرج شهین‌باهر شهردار کلانشهر تبریز با کسب ۱۳ هزار و ۶۴۷ رای به عنوان چهره سال شهری، عمرانی و ساختمانی ایران انتخاب شد. در این نظرسنجی شهردار رشت با ۱۳ هزار و ۳۲۸ رای و شهردار قزوین با ۱۲ هزار و ۴۹۱ رأی در جایگاه‌های بعدی ایستاده‌اند.

در نظرسنجی فوق شهرداران اردبیل و ارومیه تنها ۸ هزار رأی دارند و علت پیشتازی شهردار تبریز تسویه‌ی بدهی یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بجا مانده از دوره‌های قبل و پیشبرد پروژه‌های زیرساختی در شرایط رکود عنوان شده است.

انتهای پیام/