شهردار تبریز تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ را تقدیم شورا کرد
شهردار تبریز تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ را تقدیم شورا کرد
شهردار تبریز در جلسه امروز شورای شهر تبریز تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ شهرداری را جهت بررسی تقدیم رییس شورای شهر کرد.

به گزارش شمس، شهردار تبریز در جلسه امروز شورای شهر تبریز، شفافیت را ویژگی اصلی تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ عنوان کرد و افزود: این تعرفه با رویکرد شفافیت، سادگی و غیرقابل تغییر بودن توسط شهرداری آماده شده است.

ایرج شهین باهر افزود: سعی کرده‌ایم این تعرفه ضمن تسهیل در امور شهروندان، بین مناطق شهرداری وحدت رویه ایجاد کند.

به گفته شهردار تبریز توجه به پویایی شهر، احیا یافت فرسوده و کسب درآمدهای پایدار از دیگر رویکردهای تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ است.

وی با بیان اینکه در تعرفه عوارض محلی تلاش شده خدمات کمی و کیفی شهرداری افزایش یابد، همچنین یادآور شد: برای تدوین این تعرفه از تجارب سال گذشته و نظرات عوامل و مجریان استفاده کردیم.