شهردار اهر برکنار شد
شهردار اهر برکنار شد
فرماندار اهر اعلام کرد: هیأت تطبیق رای شورای شهر مبنی بر خاتمه خدمت شهردار اهر را مغایر با قانون تشخیص نداد.

به گزارش شمس، زاهد محمودی اعلام کرد: پس از وصول مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار با استناد به عدم سکونت وی در این شهر و انجام بررسی های کارشناسی و استعلام از مراجع ذیربط، آخرین جلسه شورای تطبیق با حضور تمامی اعضا در محل فرمانداری اهر تشکیل شد.

وی افزود :طبق بند د تبصره ۴ ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ، فقدان شرایط احراز سمت شهردار (عدم سکونت ) به تشخیص شورای اسلامی شهر مغایر با قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیئت تطبیق خاطرنشان کرد: در نهایت مصوبه مذکور در خصوص تبصره ۴ ماده صدرالاشاره مبنی بر خاتمه خدمت شهردار ساری و جاری می باشد.

فرماندار اهر خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها، هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان (متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و نماینده شورای اسلامی استان)، طبق قانون دو هفته فرصت دارد تا در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی نظر خود را اعلام نظر کنند.

وی گفت: در مورد مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر اهر در مورد عزل شهردار نیز پس از دریافت مصوبه بلافاصله جلسه هیأت تطبیق تشکیل و مصوبات از نظر شکلی و محتوایی مورد بحث و بررسی اعضای هیئت قرار گرفت.

کمال امید در آبانماه ۱۳۹۶ با رای اکثریت اعضای شورای شهر به عنوان بیستمین شهردار شهر اهر انتخاب شده است.

  • منبع خبر : ایرنا