شهرداری قم؛ شغل پر طرفدار کودکان!
شهرداری قم؛ شغل پر طرفدار کودکان!
یک فعال فضای مجازی در صفحه شخصی خود درتوییتر درباره حضور فرزندان شهردار قم در آمریکا و آلمان نوشت: